12/10/2022

Details:

Naam TOS Centraal E-mail info@tos-centraal.nl

Planning

Datum:
Tijd:

Segmenten:

  • https://tos-centraal.nl/product/ouderbijeenkomst-2-juni

Ouderbijeenkomst Sociaal Emotionele ontwikkeling

Waar: online webinar
Voor wie: ouders
Door: Heleen Gorter en Neeltje van den Bedem

Toelichting
Veel kinderen met (een vermoeden van) TOS hebben ook sociaal emotionele problemen. Hoe komt dit, waar wordt dit door veroorzaakt en hoe kun je als ouder de sociaal
emotionele ontwikkeling van je kind ondersteunen? Aan de hand van haar eigen situatie met haar zoon met TOS neemt Heleen Gorter jullie mee in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.

Hoe leren we taal en innerlijke taal en welke rol speelt (innerlijke) taal in de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind? Wat kun je doen om de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind te ondersteunen? Aan het einde van de bijeenkomst kunnen we met elkaar in gesprek en kunnen jullie vragen stellen aan Neeltje van den Bedem.
Neeltje van den Bedem is in 2020 gepromoveerd op haar onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met communicatieve problemen (EmoTOS
onderzoek) en heeft afgelopen januari hierover een webinar verzorgd voor Stichting TOScentraal. Deze ouderbijeenkomst is op woensdagavond 12 oktober en sluit aan op de workshop ‘Ondersteunend Tekenen voor ouder en kind’ van Pien van der Most op donderdagmiddag 13 oktober.

Meer informatie en inschrijven:
https://tos-centraal.nl/product/ouderbijeenkomst-2-juni